، ساعت 02:50
به وب سایت باشگاه فرهنگی ورزشی تاید واتر خوش آمدید.


telegram
تاریخچه و معرفی

در سال 1382 تشکیل  و در آن زمان حجت الله کشفوند سرپرست مربی قاراگزلیان بوداعضای هیئتبرنامه مسابقاتافتخارات

1382 مقام اول مسابقات بین مدیران استان هرمزگان

1383 مقام دوم مسابقات انتخابی استان هرمزگان

1384 مقام ششم جام پیروزی مسابقات کشور آقایان

1384 مقام هفتم جام پیروزی مسابقات کشور بانوان

1384 مقام اول مسابقات بین المللی جام خلیج فارس

1385 مقام ششم مسابقات قهرمانی کشور

3/4/85 روزنامه ندای هرمزگان

تیم تیراندازی تایدواتر ، همه نگاه ها را به خود معطوف کرد

تیم تیر اندازی شرکت تایدواتر ناحیه هرمزگان در مسابقات تیر اندازی بزرگداشت سال پیامبر اعظم (ص) وحماسه فتح خرمشهر که در تهران بر گزار شده بود توانست مقام پنجمی تیمی تفنگ  را کسب نماید .

اعضای تیم : داوود محمدی زاده ، فرزان قره گزلو ، محمد رضا کارگر در رشته تفنگ و محمد جمالی ، محمود طاهری زاده و رضا نژاد ایرانپور در رشته تپانچه تشکیل می دادند . فرزان قره گزلو به عنوان سرمربی ، پویان قره گزلو سرپرست و مربی و آقای محمد قره گزلو و سرکار خانم شهناز خوش رییس و نایب رئیس هیات تیر اندازی استان نیز در معیت تیم بودند .

در قسمت انفرادی 

تپانچه : فریبرز دانش از استانداری اول - رضا نژاد ایرانپور و محمد جمالی از تاید واتر دوم و سوم

تفنگ : فرزان قره گزلو از هوایی اول و داوود محمدی زاده و روح اله بهمنی از تاید واتر دوم و سوم

1385 مقام اول مسابقات بین المللی جام خلیج فارس

7/3/86 روزنامه ندای هرمزگان

بانوان تیر انداز تایدواتر هرمزگان توانستند مقام چهارمی در رشته تپانچه را به خود اختصاصی دهند

این در حالی است که تیر اندازان هرمزگانی نسبت به سال گذشته سه رتبه ارتقاء داشته اند . اعضای تیم عبارتند از : سمیه عبدالهی ، آمنه صفایی و پروین نژاد ایرانپور به مربی گری خانم معصومه عالی پور