، ساعت 02:45
به وب سایت باشگاه فرهنگی ورزشی تاید واتر خوش آمدید.


telegram
تاریخچه و معرفی

در سال 1383 تشکیل شدهاعضای هیئت

نام و نام خانوادگی: علی علی گلی  
سمت: مربی
زندگینامه:
سوابق ورزشی:

نام و نام خانوادگی: مجید شجری گهن  
سمت: دبیر هئیت
زندگینامه:
سوابق ورزشی:

نام و نام خانوادگی: فرزاد رشیدی  
سمت: عضو
زندگینامه:
سوابق ورزشی:

نام و نام خانوادگی: عباس کرانییان  
سمت: عضو
زندگینامه:
سوابق ورزشی:برنامه مسابقاتافتخارات

مقام سوم مسابقات قایقرانی استان هرمزگان