، ساعت 02:51
به وب سایت باشگاه فرهنگی ورزشی تاید واتر خوش آمدید.


telegram
تاریخچه و معرفی

در تاریخ 1/9/1380 با حمایت مدیر محترم باشگاه رااندازی شد   

 دارای 5سالن ورزشی بدن سازی در سطح بندر شهید رجایی که برای اولین بار در کشور توسط باشگاه فرهنگی ورزشی تاید واتر صورت گرفته  

سالن شماره یک واقع در اختصاصي 3     مسئول سالن آقای امير فتحي          متصدی آقای امين شجاع

سالن شماره 2 واقع ترمینال يك             مسئول آقایاسفنديار جليليان            متصدی آقای محمد احميديان

سالن شماره 3 واقع در شهرک مسکونی تاید واتر مسئول احمد ابطحی            متصدی آقای عمار سیلانی

سالن شماره 4 واقع در ترمینال کانتینری2  مسئول آقای امیر حسین محمودیان  متصدی آقایاسماعیل دست مزد

سالن شماره5 واقع در ترمینال بخش Aمسئول آقای کیان سلطانی     اعضای هیئت

نام و نام خانوادگی: احمد ابطحی
سمت: رئیس هئیت
زندگینامه: 1372لغایت 1386 عضو تیم هندبال باشگاه خواجه عطا
1386شروع فعالیت بدن سازی در رشته پاورلیفتینگ تا1391
سوابق ورزشی: دارای کارت مربیگری درجه 3 پرورش اندام
دارای کارت داروی پرورش اندام از فدراسیون
دارای کارت مربیگری پاورلیفتینگ
دارای کارت مربیگری آمادگی جسمانی

1380 قهرمان پرس سینه باشگاهای استان

1380قهرمان پاورلیفتینگ باشگاهای استان
1386قهرمان پرس سینه پیشکسوتان استان در دسته 105کیلو
1386قهرمان پرس سینه دردسته 100کیلوپیشکسوتان استان
1386قهرمان دسته 100کیلو پاورلیفتینگ با رکورد485کیلو
1388مقام چهارم مسابقاتکشور در دسته 115پاورلیفتینگ با رکورد505کیلو در استان تهران
1389قهرمان دسته 100+کیلو پرس سینه باشگاهای استان
1390قهرمان دسته 100کیلو پرس سینه باشگاهای استان

نام و نام خانوادگی: امیر فتحی  
سمت: مسئول سالن بدن سازی شماره1
زندگینامه:
سوابق ورزشی:

نام و نام خانوادگی: اسفندریار جلیلیان  
سمت: مسئول سالن بدن سازی شماره2
زندگینامه:
سوابق ورزشی:

نام و نام خانوادگی: عمار سیلانی  
سمت: مسئول سالن بدن سازی شماره3
زندگینامه:
سوابق ورزشی:

نام و نام خانوادگی: امیرحسین محمودیان  
سمت: مسئول سالن بدن سازی شماره4
زندگینامه:
سوابق ورزشی:

نام و نام خانوادگی: کیان سلطانی  
سمت: مسئول سالن بدن سازی شماره5
زندگینامه:
سوابق ورزشی:برنامه مسابقات

شرکت در مسابقات طناب کشی کارگری استان در سال1391

شرکت درمسابقات المپاد ورزشی بندر در سال1391

 شرکت در مسابقات پاورلیفتینگ انفرادی پیشکسوتان استان در سال1391افتخارات

میزبانی مسابقات مردان آهنین در مجتمع بندری شهید رجایی در سال1385

قهرمانی مسابقات پاورلیفتینگ باشگاهای استان در سال1386

قهرمانی مسابقات پرس سینه باشگاهای استان در سال 1386

قهرمانی مسابقات پرس سینه باشگاهای استان در سال 1387

قهرمانی مسابقات پرس سینه  انفرادی توسط احمد ابطحی باشگاهای استان در سال 1388

قهرمانی در مسابقات آمادگی جسمانی باشگاهای استان در سال1388

مقام چهارمی انفرادی احمد ابطحی پاورلیفتینگ باشگاهای کشور در تهران 1388

قهرمانی مسابقات پرس سینه  انفرادی توسط احمد ابطحی باشگاهای استان در سال 1389

قهرمان مسابقات طناب کشی کارگری استان در سال1389

قهرمانی مسابقات پرس سینه  انفرادی توسط احمد ابطحی باشگاهای استان در سال 1390

قهرمان مسابقات طناب کشی زمین شنی کارگری استان در سال1391