، ساعت 02:51
به وب سایت باشگاه فرهنگی ورزشی تاید واتر خوش آمدید.


telegram
تاریخچه و معرفی

در سال 1371 فعالیت خود را شروع کردند  در ابتدا  سرپرست آقای شاهپوری     و   مربی محمد رضا سوری بودنداعضای هیئت

نام و نام خانوادگی: هدایت طباطبایی نژاد
سمت: رئیس هئیت
زندگینامه:
سوابق ورزشی:

نام و نام خانوادگی: مرتضی محمدی
سمت: دبیر هئیت
زندگینامه:
سوابق ورزشی:برنامه مسابقاتافتخارات

1371 مقام اول مسابقات قهرمانی کارگری استان هرمزگان

1373 مقام دوم مسابقات ساحلی قهرمانی استان هرمزگان

1375برگزاری مسابقات داخلی در سطح مجتمع بندری شهید رجائی بین کلیه شرکت های حاضر

1376مقام اول اولین دوره مسابقات قهرمانی بنادر ایران

1377مقام اول دومین دوره مسابقات قهرمانی بنادر ایران

1378 مقام دوم سومین دوره مسابقات قهرمانی بنادر ایران در چهابهار

1379 مقام سوم چهارمین دوره مسابقات قهرمانی بنادر ایران بندر امام

1380 مقام سوم پنجمین دوره مسابقات قهرمانی بنادر ایران بندر امام

1381 مقام سوم ششمین دوره مسابقات قهرمانی بنادر ایران در بندر عباس

1384 مقام سوم مسابقات والیبال سالنی دهه مبارک فجر  بندر شهید رجایی

1385 مقام اول مسابقات والیبال سالنی دهه مبارک فجر بندر شهید رجایی

1385برگزاری مسابقات پنج جانبه والیبال جام دهه فجر و قهرمانی  تیم حفاظت تاید واتر هرمزگان

1386مقام اول  اولین دوره مسابقات ارگانهای دریایی بندر چابهار

1386 مقام سوم مسابقات والیبال لیگ برتر استان هرمزگان

1386 مقام دوم مسابقات والیبال سالنی دهه مبارک فجر بندر شهید رجایی

16/8/86 روزنامه ندای هرمزگان

تیم والیبال ساحلی تایدواتر توانست مقام قهرمانی مسابقات والیبال ساحلی هفته تربیت بدنی و ورزش را به خود اختصاص دهد  . این مسابقات با حضور 12 تیم برگزار گردید

 1387 مقام اول دومین دوره مسابقات ارگانهای دریایی بندر چابهار

1387مقام سوم مسابقات والیبال سالنی لیگ برتر استان هرمزگان

1388 مقام اول سومین دوره مسابقات ارگانهای دریایی بندر چابهار

1389مقام دوم  چهارمین دوره مسابقات ارگانهای دریایی جزیره کیش

1389 مقام اول اولین دوره مسابقات المپیاد وزشی  منطقه ویژه شهید رجایی

1390 مقام دوم دومین  دوره مسابقات المپیاد ورزشی منطقه ویژه شهید رجایی

1391مقام اول پنجمین دوره مسابقات ارگانهای دریایی جزیره کیش

1391 مقام چهارم مسابقات والیبال ساحلی  قهرمانی باشگاهای آسیا اقیانوسیه  در کشور چین

1392 مقام چهارم مسابقات قهرمانی والیبال ساحلی  باشگاهای کشور تهران