، ساعت 02:51
به وب سایت باشگاه فرهنگی ورزشی تاید واتر خوش آمدید.


telegram
تاریخچه و معرفی

درسال 1372 تشکیل

درآن زمان سرپرست تیم علی رضا صادقی

مربی عادل اسماری نژاد و عبدالرضا حلاف اعضای هیئت

نام و نام خانوادگی: نصرالله جامه شورانی
سمت: رئیس هئیت
زندگینامه:
سوابق ورزشی:برنامه مسابقات

برنامه مسابقات دور برگشت فوتبال ليگ دسته اول استان هرمزگان فصل 91-92

 

     نام تيم ها                                                        زمان  بازي                    محل بازي

  اتحاد               تايد واتر            23/01/92  -    ساعت      15  جمعه                 شهيد رجائی

 وحدت میناب         تايدواتر          27/01/92 -    ساعت        15 سه شنبه          شهید رجائی

تایدواتر             اتحاد رودان           31/01/92      ساعت          15  شنبه             رودان

تاید واتر         مقاومت رودان           92/02/05    ساعت        15    5شنبه          شهید رجائیافتخارات

1372 مقام دوم اولین دوره مسابقات ارگانهای دریائی

1375 مقام چهارم مسابقات دسته 3 استان هرمزگان

1376 مقام دوم مسابقات دسته 3 استان هرمزگان

1377 مقام اول مسابقات دسته 3 استان و صعود به لیک دسته دوم فوتبال استان

1378 مقام سوم مسابقات دسته 2 استان هرمزگان

1379 مقام سوم مسابقات دسته 2 استان هرمزگان

1379 مقام اول مسابقات ارگانهای دریایی بندر چابهار

1380 مقام اول مسابقات دسته 2 وصعود به مسابقات دسته 1هرمزگان

1381مقام سوم مسابقات بنادر  کشور

1382مقام چهارم مسابقات بنادر کشور در شهرستان بندرعباس

1382مقام چهارم مسابقات لیک استان هرمزگان

1382مقام ششم مسابقات لیک استان هرمزگان (سرپرست نصرالله جامه شورانی)

1383مقام چهارم مسابقات بنادر کشور بندر امام

1384 مقام پنجم مسابقات قهرمانی کارگران کشور در استان خراسان (فوتسال)