، ساعت 02:41
به وب سایت باشگاه فرهنگی ورزشی تاید واتر خوش آمدید.


telegram
تاریخچه و معرفی

کنفدراسیون غواصی جهان در سال1959-1958 درکشور موناکو تاسیس شد با حضور نمایندگانی ازکشورهای آلمان - فرانسه - امریکا- بلژیک - برزیل - یونان - یوگوسلاوی - پرتقال - سوییس سپس به صورت سه کمیته جمعاء 20نفر شروع به توسعه غواصی در جامعه غیر نظامی فعالیت نموده که درحال حاضر بیش از صد کشور در پنچ قاره جهان عضویت دارند و سازمان هایی نظیر یونسکو کمیته بین المللی المپیک اتحادیه محافظت محیط زیست جهانی انجمن فدراسیون های ورزشی انجمن بازیهای بین المللی C.M.A.Sرا به رسمیت میشناسند.

از مدارک دوره های ورزشی میتوان PADIاز آمریکا و CMASاز التالیا را می توان نام برد البته یک غواص صنعتی کارهای مانند جوشکاری در اعماق آبهای (WELDING) لوله گذاری (PAIAING) انجام عملیات کارشناسی تجسس و نجات انفجار و تخریب درآوردن کشتی های مغروق (َُSALVJ) و.....را می تواند انجام دهداعضای هیئت

نام و نام خانوادگی: مهدی رشیدی
سمت: رئیس هئیت ورزشهای آبی
زندگینامه: دارای گواهینامه مدرسی بین المللی از فدراسیون جهانی C.M.A.S
سوابق ورزشی:

نام و نام خانوادگی: رضا امیری
سمت: دبیر هئیت
زندگینامه: دارای گواهینامه سه ستاره فدراسیون جهانی C.M.A.S
سوابق ورزشی:

نام و نام خانوادگی: سید هدایت طباطبایی  
سمت: عضو
زندگینامه:
سوابق ورزشی:

نام و نام خانوادگی: بهرام داغینه  
سمت: عضو
زندگینامه:
سوابق ورزشی:

نام و نام خانوادگی: امیر قربان جوشعار  
سمت: عضو
زندگینامه:
سوابق ورزشی:برنامه مسابقاتافتخارات