، ساعت 02:36
به وب سایت باشگاه فرهنگی ورزشی تاید واتر خوش آمدید.


telegram

افتخارات

عنوان مسابقات: المپیاد ساحلی بندرعباس
عنوان کاپ/لوح تقدیر: علی صادقی
نام تیم:
مقام کسب شده:
سال برگزاری: 1393
اعضای تیم:

به پاس جنداین سال تلاش در عرضه  ورزش کشور بخصوص حامی ورزش  هرمزگان